PROPOSED NATIONAL FACULTY

INTERNATIONAL SPEAKERS

Dr.SV Mahadevan 
USA

Dr. Samir
Saudi Arabia

Mr. Marious Oliver
South Africa

Aruna RamiSetti
UAE

Dr. Ben Lind Quist
USA

Dr. Shankar LeVine
Bhutan

Mr. Gordon Rech
South Africa

Dr. Shirin AlMuwale
UAE

Dr. Etheesham Sharief
Saudi Arabia

Dr. Ranjit Acharya
Nepal

Mr. Mohammed
Oman

Dr. Matthew Strehlow
USA

Dr.J.Srinivasa Rao
USA

Dheeraj Khatore
UAE

Mr.Paul B Cunningham
USA

Mohammed Tanver
Qatar

Chandra Prakash
UAE

Ahmed Jawad
KSA

Aravinthan Mukkannan
KSA

Mr. Lionel Lund
South Africa

NATIONAL SPEAKERS

Mukti Bosco

GKR Raju

Vimal M

Ramesh Basa

Parthasarathy Vijayan

Amit Alok

Dr. Sanket Patil

Dr. Paresh Navalker

Bharathi Mahadevan

Suresh Babu Katta

Dr.Kesav Reddy

CH Parashu Ramulu

RajKumar Rajaram

Dr. Pravin Kotwal

Dr.Usha Saie

Dr.Raja N Rao

Anand Kumar Vitneni

Dr. Shelke

Dr. Pallavi P

V Venku Naidu

Phani Kumar Naidu

Dr.Saket

Jaee Phadnis

Nirmala

Dr.A N Venkatesh

Dr.Shradha S

Dr.Satish  Reddy

Hemavathi BN

Dr.Ravindra Verma

Ahmed Jawad

Dr.Imran Subhan

G.MadhuSudhan Rao

Dr.Ashwarya Shah

Dr.VP Chandrasekaran

Dr.Venugopalan

Dr.Baseer

Dr.Srihari Chittamani

Dr. Amarender

Dr.Narendra Jena

Dr.Sami Al Sufi

Shanthi Alagesan

Dr. Shankar Hippargi

Salman

Dr.Armitha

Dr. Subrotho Das

Dr. Maha Lakshmi

Dr.Tamorish Kole

Dr.Anand Monikam

Dr.Suresh David

Dr.Hussain

Dr.Ketan Patel

Surla Ravi

KEYNOTE SPEAKERS

Dr.TV Rama Krishnan

Dr.SV Mahadevan

Dr. GV Ramana Rao

Dr. K. Hari Prasad

Mr. Marius Oliver

Dr. Prasad Rajhans

Dr. Mahesh Joshi

S. Satish Kumar

Dr. George Abraham

VENUE

GVK Emergency Management and Research Institute
Devar Yamzal,
Medchal Road,
Secunderabad - 500 078.
Telangana, India.